Gusaba amakuru ku gukosorerwa imyirondoro itariyo ( aho navukiye) igaragara ku byangombwa nkura kw Irembo

Marie Immaculée made this Access to Information request to National ID Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru.

Nitwa Marie Immaculée, mfite ikibazo mu myirondoro yanjye iza yanditse nabi ku byangombwa nkura kw' Irembo, ikaba itandukanye niyo mfite kuri Passport - Indangamuntu nahawe mbere.
Passport: navukiye Kicukiro/ Niboye
Attestation de célibat cyangwa icyemezo cy uko ntakatiwe n inkiko haza handitseho ko navukiye Rwamagana.
Mu byukuri navukiye Kicukiro/Niboye.
Nabigenza nte ngo imyirondoro yanjye ikosorwe.

Mbaye mbashimiye,

Marie Immaculée

National ID Agency

Muraho,

Mwatwohereza icyangombwa kigaragaza aho wavukiye.

show quoted sections

Dear National ID Agency,

Mwansabye ko mboherereza icyangombwa kerekana aho navukiye. Nakoresha ubuhe buryo ngo mbiboherereze?
Ibyangombwa mfite byanditse neza ni acte de naissance nahawe ku murenge wa Niboye 2014 na passport.

Yours faithfully,

Marie Immaculée

National ID Agency

Muraho,

Mwabitwohereza kuri iyi email.

Murakoze

show quoted sections

Dear National ID Agency,

Nkuko mwabinsabye.nagerageje kohereza ibyangombwa byerekana aho navukiye nkoresheje iyi site ariko birananira, kuko email mwambwiye ntaho igaragara cg aho nashyiraho attachment mu gihe mbasubiza.Mwamfasha nkamenya iyo email yindi cyangwa nabona ubundi buryo nabibohererezamo.

Yours faithfully,

Marie Immaculée

National ID Agency

Muraho,

Email yacu ni iyi: [NIDA request email] ni yo mwoherezaho ibyangombwa.

Murakoze

show quoted sections

National ID Agency

Mu kohereza mwakoresha email yawe bwite

show quoted sections

Dear National ID Agency,

Nkuko mwabinsabye naboherereje kuri email, ibyangombwa byerekana aho navukiye.

Mbaye mbashimiye mu gihe ngitegereje ko mumfasha gukosorerwa imyirondoro yanjye.

Yours faithfully,

Marie Immaculée

National ID Agency

Muraho,

Aho mwavukiye harakosowe nk'ukpo mwabisabye.

Murakoze

show quoted sections