We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are BAKUNZIBAKE PHILIPPE please sign in and let everyone know.

Gukosoza indangamu

BAKUNZIBAKE PHILIPPE made this Access to Information request to National ID Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

We're waiting for BAKUNZIBAKE PHILIPPE to read a recent response and update the status.

BAKUNZIBAKE PHILIPPE

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nitwa BAKUNZIBAKE PHILIPPE, ubu mbarizwa mu Bushinwa ku ishuri nkaba nkeneye ko indangamuntu yanjye yahuzwa na za diplome kuberako harimo itandukaniro ku izina rya 2, ku ndangamuntu handitseho PHILIPE kandi kuri diplome zo handitseho PHILIPPE. Uku kudahura kw'iri zina kwatumye mpura ibibazo bitandukanye ku ishuri kuburyo nkeneye ko gikemuka nibura muri uku kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2020 (Mutarama, 2020)
nasabaga ubufasha bwo kumenya ibikenewe kugirango iyi ndangamuntu yanjye ibe yahuzwa n'ibindi byangomwa, indangamuntu yandikweho BAKUNZIBAKE PHILIPPE.

BAKUNZIBAKE PHILIPPE

National ID Agency

Biroroshye twagufasha ariko birasaba ko uba uhari cyangwa ukohereza Id ufite.

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are BAKUNZIBAKE PHILIPPE please sign in and let everyone know.