We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are BAKUNZIBAKE PHILIPPE please sign in and let everyone know.

Gukosoza indangamu

BAKUNZIBAKE PHILIPPE made this Access to information request to National ID Agency

This request has an unknown status. We're waiting for BAKUNZIBAKE PHILIPPE to read a recent response and update the status.

From: BAKUNZIBAKE PHILIPPE

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nitwa BAKUNZIBAKE PHILIPPE, ubu mbarizwa mu Bushinwa ku ishuri
nkaba nkeneye ko indangamuntu yanjye yahuzwa na za diplome kuberako
harimo itandukaniro ku izina rya 2, ku ndangamuntu handitseho
PHILIPE kandi kuri diplome zo handitseho PHILIPPE. Uku kudahura
kw'iri zina kwatumye mpura ibibazo bitandukanye ku ishuri kuburyo
nkeneye ko gikemuka nibura muri uku kwezi kwa mbere k'umwaka wa
2020 (Mutarama, 2020)
nasabaga ubufasha bwo kumenya ibikenewe kugirango iyi ndangamuntu
yanjye ibe yahuzwa n'ibindi byangomwa, indangamuntu yandikweho
BAKUNZIBAKE PHILIPPE.

BAKUNZIBAKE PHILIPPE

Link to this

National ID Agency

Biroroshye twagufasha ariko birasaba ko uba uhari cyangwa ukohereza Id ufite.

show quoted sections

Link to this

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are BAKUNZIBAKE PHILIPPE please sign in and let everyone know.

Things to do with this request

Anyone:
National ID Agency only:

Follow this request

There is 1 person following this request

Offensive? Unsuitable?

Requests for personal information and vexatious requests are not considered valid for ATI purposes (read more).

If you believe this request is not suitable, you can report it for attention by the site administrators

Report this request

Act on what you've learnt

Similar requests

More similar requests

Event history details

Are you the owner of any commercial copyright on this page?