MUKESHIMANA Hasha

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nshaka ko amazina ari muri systeme ya NIDA ahindurwa agasana nari ku irangamuntu nfite ( Aisha igahinduka Hasha) ID NO: 1197670002594121.

Mbaye mbashimiye,

MUKESHIMANA Hasha

National ID Agency

Mwiriwe,

Amazina ari mu ndangamuntu n'ari muri system birahura nta kibazo gihari.

----- Original Message -----
From: "MUKESHIMANA Hasha" <[ATI #544 email]>
To: "info" <[NIDA request email]>
Sent: Thursday, April 8, 2021 7:11:54 AM
Subject: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ikibazo - Guhinduza Amazina muri systeme

Buyobozi bwa National ID Agency,

Nshaka ko amazina ari muri systeme ya NIDA ahindurwa agasana nari ku irangamuntu nfite ( Aisha igahinduka Hasha) ID NO: 1197670002594121.

Mbaye mbashimiye,

MUKESHIMANA Hasha

-------------------------------------------------------------------

Koresha iyi imeli wohereza ibisubizo byose kuri iki kibazo:
[ATI #544 email]

Iyi imeli [NIDA request email] ntabwo ariyo yakoreshwa mu gutanga ibibazo bijyanye na Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kuri National ID Agency? Niba atariyo, tubwire wuzuza iyi fishi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/change_r...

Icyitonderwa: ubu butumwa n'ibindi byose wasubiza bizashyirwa kuri interineti. Amategeko yacu agenga ubuzima bwite n'uburenganzira bw'umwanditsi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/help/off...

Niba wabonye iyi serivisi ari ingirakamaro nk'umukozi wa w'ubwisanzure bwo kumenya amakuru, wasaba umuyobozi w'urubuga rwa interineti rw'ikigo cyanyu kutwongera kuri paji yanyu ya y'ubwisanzure bwo kumenya amakuru.

-------------------------------------------------------------------

hide quoted sections