This is an HTML version of an attachment to the Access to Information request 'Nshaka kumenya niba ID yanjye yarahinduwe amazina. ID N0: 1200180002084074'.

Date: Tue, 26 Jan 2021 04:23:26 +0000
Subject: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ikibazo - Nshaka kumenya niba ID yanjye yarahinduwe amazina. ID N0: 1200180002084074
From: Furaha bienfait <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx>
To: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ibibazo byabajijwe NCBS <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx>

Buyobozi bwa National Capacity Building Secretariat,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru.

Mbaye mbashimiye,

Furaha bienfait

-------------------------------------------------------------------

Koresha iyi imeli wohereza ibisubizo byose kuri iki kibazo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Iyi imeli xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx ntabwo ariyo yakoreshwa mu gutanga ibibazo bijyanye na Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kuri National Capacity Building Secretariat? Niba atariyo, tubwire wuzuza iyi fishi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/change_request/new?body=ncbs

Icyitonderwa: ubu butumwa n'ibindi byose wasubiza bizashyirwa kuri interineti. Amategeko yacu agenga ubuzima bwite n'uburenganzira bw'umwanditsi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/help/officers


Niba wabonye iyi serivisi ari ingirakamaro nk'umukozi wa w'ubwisanzure bwo kumenya amakuru, wasaba umuyobozi w'urubuga rwa interineti rw'ikigo cyanyu kutwongera kuri paji yanyu ya y'ubwisanzure bwo kumenya amakuru.


-------------------------------------------------------------------