This is an HTML version of an attachment to the Access to Information request 'Gusaba kwemeza dosiye yo kwemera umwana umuntu hatabanje kuza kubiro'.

Date: Wed, 16 Dec 2020 09:12:21 +0000
Subject: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ikibazo - Gusaba kwemeza dosiye yo kwemera umwana umuntu hatabanje kuza kubiro
From: NARAMABUYE Pierre <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx>
To: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ibibazo byabajijwe Umurenge wa Gatunda <xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx>

Buyobozi bwa Umurenge wa Gatunda,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru.

Mbaye mbashimiye,

NARAMABUYE Pierre

-------------------------------------------------------------------

Koresha iyi imeli wohereza ibisubizo byose kuri iki kibazo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Iyi imeli xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx ntabwo ariyo yakoreshwa mu gutanga ibibazo bijyanye na Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kuri Umurenge wa Gatunda? Niba atariyo, tubwire wuzuza iyi fishi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/change_request/new?body=umurenge_wa_gatunda

Icyitonderwa: ubu butumwa n'ibindi byose wasubiza bizashyirwa kuri interineti. Amategeko yacu agenga ubuzima bwite n'uburenganzira bw'umwanditsi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/help/officers


Niba wabonye iyi serivisi ari ingirakamaro nk'umukozi wa w'ubwisanzure bwo kumenya amakuru, wasaba umuyobozi w'urubuga rwa interineti rw'ikigo cyanyu kutwongera kuri paji yanyu ya y'ubwisanzure bwo kumenya amakuru.


-------------------------------------------------------------------