Add a widget

To add a widget for Gusaba amakuru ku gukosorerwa imyirondoro itariyo ( aho navukiye) igaragara ku byangombwa nkura kw Irembo, copy and paste the following code to your web page:

The widget will look like this: