Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Gusaba kumenya aho ikarita ndangamuntu iherereye'.

Date: Wed, 16 Mar 2022 14:28:38 +0000
Subject: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ikibazo - Gusaba kumenya aho ikarita ndangamuntu iherereye
From: Ufitinshuti Anaclet <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx>
To: Ubwisanzure bwo kumenya amakuru ibibazo byabajijwe MINALOC <xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx>

Dear National ID Agency,

I would like to ask for the following information under Law no 04/2013 of 08/02/2013 relating to access to information.

Nabasabaga kumenyera aho ID yanjye iri kuko mwari mwambwiyeko iri kumurenge bakaba barambwiyeko ntayo bagiye muri ID zose bafite

Mbaye mbashimiye,

Ufitinshuti Anaclet

-------------------------------------------------------------------

Koresha iyi imeli wohereza ibisubizo byose kuri iki kibazo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Iyi imeli xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx ntabwo ariyo yakoreshwa mu gutanga ibibazo bijyanye na Ubwisanzure bwo kumenya amakuru kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu? Niba atariyo, tubwire wuzuza iyi fishi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/change_request/new?body=minaloc

Icyitonderwa: ubu butumwa n'ibindi byose wasubiza bizashyirwa kuri interineti. Amategeko yacu agenga ubuzima bwite n'uburenganzira bw'umwanditsi:
https://rwanda.alaveteli.org/rw/help/officers


Niba wabonye iyi serivisi ari ingirakamaro nk'umukozi wa w'ubwisanzure bwo kumenya amakuru, wasaba umuyobozi w'urubuga rwa interineti rw'ikigo cyanyu kutwongera kuri paji yanyu ya y'ubwisanzure bwo kumenya amakuru.


-------------------------------------------------------------------