Secteur de Rugarama dans le district de Gatsibo

Bureau du secteur au sein du district Gatsibo

3 demandes
Buyobozi bwa Umurenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo, Nifuzaga kubaza Niba umukozi wa RIB.Afite ububasha bwo kubwira umuntu ngo azamwitabe atamuhay...
Buyobozi bwa Umurenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo, Nifuzaga kubaza Nina umukozi wa RIB.Afite ububasha bwo kubwira umuntu ngo azamwitabe atamuhay...
To get informations about RWASAGA
Demande envoyée à Secteur de Rugarama dans le district de Gatsibo par Mwesige Amon Le .

En retard depuis longtemps.

I would like to ask for the following information under Law no 04/2013 of 08/02/2013 relating to access to information. Yours faithfully, Mwesig...

Seules les demandes faites en utilisant Sobanukirwa sont visibles. ?